Läsvärda artiklar om utvalda byggprodukter från Profile


MjölkpappGolvskyddspapp gjord på solid vätskekartong av nyfiber

Mjölkpappen har en stor yta och täcker bra större golvytor och områden samtidigt som det är en produkt du kan använda och sedan kasta utan att behöva tänka på vare sig miljön eller ekonomin.
Skyddspapper är en bra och viktig produkt att använda vid dem allra flesta byggprojekt och arbeten på byggplatser. Det är ett effektivt sätt att skydda underlaget och snabbt och enkelt avgränsa smutsen från att komma på ömtåliga och viktiga ytor.


FågelbandDärför bör du montera fågelband när du lägger tak

Vid en takläggning finns det många regler och detaljer att ta hänsyn till och vara uppmärksam på. Ett moment som många tyvärr, avsiktligt eller oavsiktligt, väljer att hoppa över är att montera ett fågelband, även kallad fågellist, vid takfoten.
Det finns inget lagkrav eller byggnadsbestämmelser som omhandlar fågelband, och därför är det också lätt för arkitekten och byggnadsledare att överse den detaljen.


protex fast flash 1Blyersättning används vid de allra flesta takläggningsarbeten

Fast Flash består av ett mycket flexibelt material och som är enkel och snabb att arbeta med, vilket är bra för både takläggare och husägare eftersom det gör hela arbetsprocessen lättare och det inte behöver ta extra tid och evt. Förseningar för att få de sista tätningarna på plats.


fiberduk frontFiberduk bekämpar ogräs i trädgården

Några av dem som håller på och är passionerade om trädgårdsskötsel tycker att det är ”fusk” att använda och lägga ut fiberduk i trädgården. Men hur som helst är det ett effektivt vapen i kriget mot ogräset i trädgården.


diffusionsoppet undertak frontDiffusionsöppet undertak gör att taket kan andas

När ett undertak är diffusionsöppet är det ett annat sätt att säga att taket kan andas. Det gör att en mindre mängd fukt som finns i takkonstruktionen kan avdunsta genom undertaket, så fukten inte kan orsaka skada i husets konstruktion. Det diffusionsöppna undertaket kan monteras direkt på isoleringen utan extra ventilation. Men med tanke på en eventuell senare påbyggnad av isoleringen rekommenderas det att montera isoleringen minst 10 mm från överkanten av spärren på taket.


Protex Variabel ÅngbromsÅngspärr förhindrar fuktskador och svamp i husbyggen

Fukt från t.ex. en swimming pool inomhus kan leda till allvarliga skador på fundamentet och konstruktionen i husväggarna.
Ånga och kondens kan komma in i utrymmet mellan innerväggen och den yttre väggen i poolen eller källaren. Utan en bra ångspärr tränger fukten från poolen in i utrymmen när luften passerar från den varma lokalen inomhus och möter det kalla klimatet utomhus.