Ångspärr förhindrar fuktskador och svamp i husbyggen

Ångspärr │ Profile

Fukt från t.ex. en swimming pool inomhus kan leda till allvarliga skador på fundamentet och konstruktionen i husväggarna.
Ånga och kondens kan komma in i utrymmet mellan innerväggen och den yttre väggen i poolen eller källaren. Utan en bra ångspärr tränger fukten från poolen in i utrymmen när luften passerar från den varma lokalen inomhus och möter det kalla klimatet utomhus.
Mögel, isoleringsproblem och försvagade konstruktioner är några av de problem som kan uppstå när ångspärren inte är riktigt installerade eller som skadats efter installationen.

Ångspärren är viktig för att kontrollera fukten i byggnader

Ångspärrar blir tyvärr inte alltid prioriterat i design-stadiet och glöms bort, blir aldrig monterade eller monteras felaktigt i huset.
Olika ”spray”-material, som Green Board, Dryvit med flera, anses inte som godkända ångspärrar och rekommenderas heller inte till användning.

Det är få takpannor som är tillverkade för att kunna motstå fukten från inomhusmiljön vid t.ex. inomhus poolen. Nersänkta tak används normalt inte eftersom de ofta blir till riktiga fällor för fuktskador i fuktiga inomhusmiljöer.
Flera olika materialtyper har tidigare använts med extremt negativt resultat. De är inte säkra när det gäller fuktskador. Därför kan man med bra ångspärrar, god isolering, negativt tryck och en välritad lokal med avluftningssystem förhindra fuktskador och svamp redan i design och byggnadsfasen.

Vilka material består en ångspärr av?

protex aangspaerr frontÅngspärrar som används till fuktigt inomhusmiljö, som till en lokal med swimming pool, består normalt av material som inte tillåter fukten att passera genom materialet, in till byggnads konstruktionen. De består ofta av kraftig plast som är 8, 10 eller 12 mm tjocka.
Ångspärrens effektivitet och funktion kan mätas och utvärderas. Ju högre nivå som ångspärren får, desto mindre fukt kommer att tränga genom ångspärren in i lokalens konstruktion. Normalt rekommenderas det att använda en ångspärr med minst 0.10 till en inomhus pool.

Om förhållanden i lokalen är sådan, att en standard ångspärr inte kan monteras i förbindelse med installationen av en inomus swimmingpool, kan man välja att använda andra material för att få en tillräcklig ångspärr för att skydda byggnadens konstruktion. Kontakta en professionell snickare eller målare för att höra om eventuella andra material eller färgval som kan ha egenskaper med samma effekt som en ångspärr.

Hur ska ångspärren monteras?

Placeringen av ångspärren är mycket viktig för att fukten inte ska tränga in i konstruktionen och leda till mögel- och svampskador. Ångspärren monteras inne i väggen under skyddsbarriären och täckmaterialet som tapet och gipsskivor. Ångspärren ska monteras med överslag och ordentligt fäst i skarvarna. Efter monteringen ska man vara försiktig för att inte skada ångspärrens yta, för att hålla ångspärren intakt och behålla funktionen. Vid olyckor och skador som gör hål i ångspärren, av t.ex. maskiner eller verktyg, ska omedelbart repareras och tätas för att uppnå lufttäta säkringar. Det rekommenderas att fästa och täta ångspärren mot väggen ordentligt, inte bara nöja sig med att den ligger över kanten.

Det är viktigt att vara mycket försiktig och noggrann när det handlar om montering av ångspärrar i fuktiga lokaler som vid en swimming pool inomhus. Misstag och felaktig installation där kan leda till allvarliga omkostningar och stora problem med konstruktionen för hela byggnaden. Redan på planeringsstadiet och vid ritningar av nya byggnader är det viktigt att tänka på att medräkna ångspärrar som en del av konstruktionen. Även när det inte känns naturligt att oroa sig om fuktskador och översvämningar, kan det trots allt vara det värt att ta med en ångspärr i konstruktionen för att få en extra säkerhet. Men det gäller att vara mycket väl förberedd och uppmärksam. Många ångspärrar installeras felaktigt och utan tillräckliga tillbehör och material vilket kan leda till att ångspärrens egenskaper faktiskt inte fungerar som tänkt.

Ångspärren i en byggnad ska hålla fukt och illa lukter från att tränga in i huset. Oavsett vilken typ av ångspärr som monteras handlar funktionen om att hålla lokalen torr och luktfri. Men förutom det hjälper ångspärren också med att förhindra mögelskador, förruttning av konstruktionen och fuktskador. Det bästa och mest ekonomiska sättet att installera en ångspärr är att täcka in hela golvytan med plastfilm och därefter fylla på med plastkulor. Vid monteringen ska varje del av ångspärren täcka över en liten del med överlappning, ungefär 15 - 30 cm. När ångspärren ska monteras på pelare eller andra byggnadsdelar, ska överlappningen också vara 15 - 30 cm där. Det får inte finnas några luckor eller glipor i skarvarna mellan ångspärrarna för att säkra funktionen och egenskaperna hos ångspärren.