FiberdukFiberduk bekämpar ogräs i trädgården

Några av dem som håller på och är passionerade om trädgårdsskötsel tycker att det är ”fusk” att använda och lägga ut fiberduk i trädgården. Men hur som helst är det ett effektivt vapen i kriget mot ogräset i trädgården. Förutom den fördelen har en fiberduk också egenskaper som gör att den håller fukten nere i jorden eller marken, vilket hjälper plantorna och växterna att gro och gör att du, i de torrare perioderna på året, inte behöver vattna lika mycket som du annars skulle vara tvungen att göra.

Välj rätt typ av fiberduk

När man letar efter en bra fiberduk och jämför de olika modellerna, är det viktigt att man undersöker om fiberduken är UV-skyddad. För även om fiberduken täcks på ytan med flis, grus eller annat material, som ska läggas ut på marken i trädgården och användas som underlag att gå på, kommer det nästan helt säkert att uppstå hål i beläggningen och det gör att den underliggande fiberduken kommer att utsättas för solljus med UV-strålar. Det kommer att försämra fiberdukens material och kvalitét, och förkortar livslängden för fiberdukens effektivitet.
Välj därför en fiberduk som är behandlad med ett material som gör att fiberduken är anpassad för att användas och utsättas för solljus. En termiskt behandlad fiberduk har en slät yta och är den starkaste och mest effektiva duken att använda mot ogräs. Det gäller dock att man ska vara uppmärksam på vad det är för ogräs som växer i trädgården. Några speciella typer av ogräs, t.ex. kvickrot och åkerfräken har mycket vassa groddar när de växer upp och om fiberduken inte är tillverkad i ett tätt och starkt material, kan dessa typer av ogräs visa sig vara tillräckligt starka för att växa upp genom fiberduken.

Förbered marken ordentligt för fiberduken

Om du har ett område med ren plantjord, kommer naturen själv att helt naturligt styra och sköta om vegetationen. Frön som sätts ner i jorden kommer att börja gro, rotstumpar kommer att blomstra upp till maskrosor och kvickgräs. Det är här som fiberduken verkligen kommer till sin fulla rätt och med egenskaper för att effektivt kunna täcka jorden på marken och sätta stopp för att ogräset breder ut sig och växer fritt.
Börja med att kratta jorden, så marken är jämn där fiberduken ska läggas ut. Lägg därefter ut fiberduken i så långa banor som det är möjligt. Det är i skarvarna mellan fiberdukens delar som det kan bli problem. För skarvarna ska det gärna vara mellan 5 – 10 cm överlappning, som eventuellt kan fästas med några plastpluggar.
Om du vill ha växterna nere i jorden är det viktigt att hålet i fiberduken görs så litet som möjligt. Annars kan du vara helt säker på att ogräset snabbt kommer att hitta fram och växa upp genom utrymmen i hålen.
Du behöver inte vara orolig för bevattning av marken och växtligheten under fiberduken. En fiberduk är tillverkad för att precis tillåta att vatten och näring kan spirra ner genom fiberduken, så du behöver aldrig stå och göra hål i fiberduken!

Extra kväve till fiberdukens växter

Om du tänker täcka fiberduken med bark eller flis material, är det en riktigt bra idé att se till att först göda området med speciell kvävegödning. När mikro organismerna i jorden börjar bryta ner flisen eller barken används kvävet i jorden. Om du därför inte har tillfört extra kväve, kommer växterna att sakna det i deras utveckling. Brist på kväve kan ses genom att man noterar att växternas toppar får en lite mera blek och gul nyans i färgen.
Det är viktigt att se till att kanten och hörnen på fiberduken har gjorts fast ordentligt vid monteringen. Annars kan det ske att duken lätt komma att vridas upp och avvisas som ett otäckt främmande element i trädgården.

Här kommer därför fyra små tips för att säkra kanten på fiberduken i trädgården:

1. Gräv ner kanten
Du behöver helt enkelt bara gräva ner kanten på fiberduken ner i marken med en spade. Fäst eventuellt fiberdukens kant med några plastpluggar, förutsatt att du har säkrat att plastpluggarna är tillverkade i ett material som är biologiskt nedbrytbart. De skadar inte miljön i trädgården och efter ca tre månader kommer pluggarna att vara upplösta i trädgårdens mark och jord.
2. Montera en plastkant
Du kan köpa och montera en speciell plastkant, som är anpassad till att monteras vid fiberdukar i trädgårdar. Plastkanten kan t.ex. användas som avgränsning mot en stig eller för en väg med grus på, där fiberduken ska läggas ut för att skapa en kant mot trädgårdens gräsmatta. Plastkanten grävs ner på ett sätt så överkanten går i kant med vägen. Fiberduken läggs sedan in under katen och fästs med pluggar.
3. Kant och rotspärr
När du ska lägga fiberduken i trädgården kan du också köpa en rulle rotspärr. Rotspärren fungerar som avgränsningen av kanten på fiberduken och hindrar rötter från t.ex. bambu och kryddörter att växa och breda ut sig i trädgården. Fiberduken kan du enkelt fästas fast på rotspärren med en vanlig papperkläm maskin.
4. Montera en stenkant
Fiberduken kan fästas under stenarna och plattorna som ska läggas runt området i trädgården. Om du lägger allt på en gång, är det mycket enkelt att få lagt ner kanterna och hålla de fästa där de ska vara. Använd evt. också de biologiskt nerbrytbara plastpluggarna för att fästa duken nere i marken på trädgården.

Fiberduken hjälper dig överlista ogräset

Om du har ett område i trädgården där det ser ut som att du håller på att förlora kampen mot ogräs, som till eksempel brännässlor, kvickrot och åkerfräsen, kan fiberduken vara ett effektivt vapen i kriget och om växterna är kraftiga och har ordentligt tag så krävs det lilla extra.

Så här gör du, steg för steg

  • Använd en vanlig grästrimmer för att få bort så mycket som möjligt av växterna på jorden.
  • Lägg ut fiberduken löst ut över området – utan att placera ut något mera ovanpå fiberduken
  • Ogräset kommer att fortsätta att gro och växa, men eftersom det inte kommer något ljus genom fiberduken ner på ogräset groddar, kommer groddarna att bli alldeles bleka och slaka och inte ha tillräckligt med kraft för att kunna gro och växa upp genom fiberduken.
  • Efter några veckor lägga fiberduken ut på platsen. Placera ut fiberduken och fäst den ordentligt i kanterna för att se till att den hålls på plats.
  • Efter ett par år utan ljus från solen kan du vara säker på att även den mest ihärdiga roten och ogräset att ruttna bort.

Täck över fiberduken

Fiberduken är så tät i materialet att den hindrar både ogräs och växter från att gro. Det gör att du ska tänka på att det du lägger över fiberduken bara är till dekoration och utsmyckning av området i trädgården. Du kan till exempel välja att lägga ut antingen bark, flis, småsten, grus eller stendamm. Det behöver inte vara något tjockt lager, det är bara för att täcka fiberdukens yta.
Tänk på att bark är ett mycket lätt material, som torkar på sommaren. Om det börjar blåsa kraftigt på hösten, och det inte finns någon kant på området vid trädgården, kan barken blåsa bort från fiberduken. Du ska vara försiktig när du lägger ut flis av ek, eftersom garvsyran i trädet inte är så nyttig för växterna.
Tack vare fiberdukens unika struktur kan den låta vatten och flytande gödningsmedel tränga genom hela vägen ner till växternas rötter och fiberduken gör samtidigt att jorden kan andas.

Kombinera fiberduken med bark och flis eller skivor

När fiberduken kombineras med ett täckmaterial, som bark, flis eller skivor, förhindrar den att ljuset ska kunna tränga genom och komma ner till växter och ogräs i marken. Därför kan man räkna med att fiberduken är ett mycket effektivt ogräsmedel som fungerar i flera år framöver.
Om fiberduken används när man lägger ut skivor i trädgården minimerar man myrornas utgrävning av bärlagret och samtidigt så skiljer fiberduken lagren från varandra.

Fiberduken skyddar dina planter

Fiberduken är effektiv genom att skydda dina planterade växter mot konkurrens från ogräs, och hjälper dina nya, unga planter att fästa sig ordentligt och växa ut i trädgården snabbare och kraftigare.
Fiberduken har olika egenskaper beroende på vilken typ du väljer att lägga i din trädgård. Du kan läsa mera om materialet i fiberduken och därmed välja en som är bäst lämpad till t.ex. blomjord, trädgård, stenläggningar och grusgångar. Fiberduken kan användas till nästan alla olika typer av trädgårdar och landskap. Den är enkel att lägga ut och väger inte särskilt mycket så den är lätt att hantera. Du kan enkelt anpassa fiberduken genom att skära i den eller klippa till den för att få en speciell storlek eller design for att passa till trädgården.

Använd fiberduken på bästa sätt

Om man vill se till att få det allra mesta från sin trädgård under hela året, finns det ingen väg utom att man är tvungen att skydda växterna mot väder och vind i alla årstider och skydda växterna ordentligt mot skadedjur.
Till detta kan man som tur är använda fiberduken. Fiberduken ger först och främst ett bra mikroklimat, eftersom det dämpar vinden och behåller fukten. På våren är det normalt ca 2° varmare under fiberduken än annars.
Fiberduken används också för att täcka över bland annat morrötter och kål för att skydda grönsakerna mot skadedjur. Speciellt för kål är det ofta problem med att det blir för fuktigt och varmt under fiberduken, och det kan leda till angrepp av råttor och andra skadedjur. Fiberduken är därför bäst till att täcka med när man också vill skapa ett bättre och varmare mikroklimat på årstiderna, och inte speciellt under sommar månaderna.
Om fiberduken ska användas som skydd mot insekter, krävs det att fiberduken byts ut mera regelbundet eftersom det alltid kommer små skador och repor i fiberduken under ett helt år. Om en fiberduk har använts under längre tid, kan den eventuellt användas mot slutet till att täcka över rotfrukter när vintersäsongen kommer och det krävs lite extra täckmaterial för att de ska hålla sig över säsongen.

Plantering under fiberduken

Våren är en dålig tid för att få grönsaker från sin egen trädgård och därför är det en bra idé att göra något alldeles extra för att kunna få skördningspunkten flyttad fram några veckor. Därmed finns det möjlighet för att kunna få potatis, sallad och kål tidigare på säsongen.
Det går nästan inte att tänka sig nu för tiden, men det fanns en tid tidigare när vi inte hade någon fiberduk att lägga ut i trädgården. Här kunde man i stället välja att lägga plast i trädgården och sedan försöka att öppna upp och ventilera ut i änderna. Men om man glömde att göra det riktigt så blev alla växterna värmeskadade på bara några få timmar.
Fiberduken var verkligen en revolution för trädgårdsarbetet. Den ger ett bra inneklimat på våren genom att ge några extra graders värme, speciellt till jord temperaturen, eftersom det är viktigt att rötterna kan växa och växterna kan utveckla sig snabbare än planerat i den hårda vår-trädgården. Fiberduken har samma goda egenskaper i trädgården också på höst säsongen. Men på sommaren i sommar månaderna skapar det ett litet tätt dugg i ett fuktigt varmt klimat, som kan skada växternas växt och leta till att det ger angrepp av råttor på speciellt kål.
Förutom ett bättre mikro-klimat skyddar fiberduken också växterna mot oönskat besök från de insekter som har till vana att angripa växterna under fiberduken som värd-planta för larverna. Om fiberduken sluter tätt kan till exempel morrotsflugan, kålflugan osv inte komma in och lägga deras ägg på eller bredvid växterna.